Dejavnosti podjetja

 

- prodaja tovornih pnevmatik

- možnost nakupa s terjatvami

- možnost nakupa s kompenzacijo

- odkup terjatev

- faktoring

- finančno svetovanje